Fotosite

Hoe en wanneer kan ik me inschrijven?

Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 zal de school mee gebruik maken van het digitaal aanmeldingssysteem 'Meld je aan' voor het secundair onderwijs.

Dit kan je terugvinden op de website: https://meldjeaansecundair.antwerpen.be

Over alle praktische schikkingen wordt u op de hoogte gehouden via een brief, onze website en een ruime communicatiecampagne door de stadsdiensten.

Broers en zussen van kinderen die al ingeschreven zijn in onze secundaire school en/of kinderen van personeel kunnen gebruik maken van een voorrangsperiode voor inschrijving: vanaf 10 februari 2020 tot 21 februari 2020. Let op: zij moeten ook aangemeld worden via Meld je aan!

De digitale aanmeldingen voor indicatorleerlingen en niet indicatorleerlingen starten op 16 maart 2020 en lopen tot 3 april 2020. Vanaf 6 mei 2020 krijgt u het resultaat van de digitale aanmelding en een ticket voor een school van uw keuze (bij voldoende plaatsen: de school van uw eerste keuze). Tijd en plaats spelen geen rol. De plaatsen worden verdeeld volgens uw voorkeur, en bij onvoldoende plaatsen op basis van toeval. Vanaf 9 mei 2020 kunt u inschrijven in de school.

Vanaf 9 mei 2020 start ook de vrije inschrijvingsperiode, zonder voorrang, in alle scholen.

De inschrijvingen gelden op voorwaarde dat de leerling en de ouders (*) het schoolreglement, het opvoedkundig project, de engagementsverklaring en de bijdragelijst in de onkosten voor akkoord ondertekend hebben en op voorwaarde dat aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden (attesten, getuigschriften, oriŽnteringsattesten) wordt voldaan. Daartoe bezorgen de leerling en/of de ouders (*) het origineel attest en/of het origineel rapport van het afgelopen schooljaar aan de directeur ten laatste 5 juli.