Fotosite

27 november 1944

De septemberdagen van 1944 waren voor de Antwerpenaren een tijd van grote opluchting. De Duitsers waren verdreven, de gehate bezetting was eindelijk voorbij. Maar men kon toen niet vermoeden dat het ergste nog moest komen en dat de oorlog in alle hevigheid zou weerkeren.

De Duitsers hadden een geheim wapen ontwikkeld. De V2-bom was een soort raket die sneller dan het geluid vloog en die je niet hoorde aankomen. Ze werden in Duitsland gelanceerd en gericht op de Antwerpse haven die nu volop gebruikt werd door de Amerikaanse, Britse en Canadese troepen. Een half jaar lang lieten de Duitsers een ware bommenregen op Antwerpen neerkomen.

Zo kwam het dat de school omwille van het gevaar al vanaf 25 oktober gesloten was. De leerlingen kwamen wel nog een paar keer per week huiswerk ophalen. Op die bewuste kille 27ste november viel om vijf voor elf een V2 in de Lange Nieuwstraat. Het huis van de Dames aan de straatkant werd volledig met de grond gelijkgemaakt. De gebouwen rond de erekoer waren zwaar beschadigd. De trieste balans: zes zusters, drie leerlingen en zeven voorbijgangers lieten het leven. Er waren ook 124 gewonden.

Zuster Anne-Marie, die de bominslag overleefde, vertelde later:
Ik stond juist aan de poort van de Lange Nieuwstraat toen er een leerling aankwam. Ze kwam huistaken en lessen voor de volgende dagen ophalen om thuis te studeren. Ze was gehaast. Haar moeder wou niet dat ze lang in de stad bleef. Ik ging met haar langs het smalle trapje naar boven. Net toen we daar waren, viel de bom. Eerst zagen we een felle lichtflits, dan werd het helemaal donker, pikzwart en er was een verschrikkelijk lawaai. We zijn onder de banken gekropen. Toen het stof een beetje opgewaaid was, zijn we door glas en puin eruit gekropen. En toen kon ik helemaal kijken tot op de St. Jacobsmarkt. Alle gebouwen ertussenin waren weg. Was die bom 10 minuten later gevallen, dan waren wij allemaal dood geweest. Want onze kapel was hierboven en wij gingen alle dagen om 11 uur bidden in de kapel om bewaard te blijven. Drie zusters waren daar al wel en zijn bij het bombardement omgekomen.

Enkele uren later viel er nog een bom op het kruispunt van de Frankrijklei en de Teniersplaats. Er vielen tientallen doden. Onder hen was de moeder van een leerling. Ongerust was ze op weg naar school om te zien waar haar dochter bleef.Instituut Dames van het Christelijk Onderwijs (vzw Ignatiaanse Scholen Antwerpen/vzw IgnAS)
Louiza-Marialei 5 - 2018 Antwerpen - de.dames@idco.org